طلایاب تصویری Rover C مزیت مدل جدید روور سی داشتن نور پس زمینه برای تعویض منوی دستگاه ، دارا بودن نور ضعیف برای کار