مشخصات فلزیاب وطلایابRover Gold لزیاب rover gold با سنسور بسیار عالی و هدفون بی سیم با Rover gold موارد زیر قابل شناسایی وتشخیص می