مشخصات بهترین دستگاه ردیاب و نقطه زنRD-PRO مزایای سیستم: ۱٫استفاده همزمان از ۳ اوسیلاتور برای تجزیه و تحلیل دقیق تر منطقه جستجو ۲٫استفاده ار