تعمير فلزياب
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

شعاع زن جیوه ای بایگانی

معدن یاب Model 301

معدن یاب Model 301     معدن یاب Model 301 در معدن یابی، کاوشگری، کاوش قطعات طلا و سکه مورد استفاده قرار می گیرد.

شعاع زن وردیاب HURRICANE Getter

شعاع زن وردیابHURRICANE Getter امکانات این دستگاه شامل موارد زیر است: ۱٫عمق کاوش (مفید) ۹ متر ۲٫شعاع کاری ۲۰۰۰ متر ۳٫دارای سیستم و مدار