شعاع زن وردیابHURRICANE Getter امکانات این دستگاه شامل موارد زیر است: ۱٫عمق کاوش (مفید) ۹ متر ۲٫شعاع کاری ۲۰۰۰ متر ۳٫دارای سیستم و مدار