مشخصات ردیاب حرفه ایRay Finder •پردازشگر ۱۶ بیتی با سرعت ۴۰ MIPS- زمان سنج ۱۶۰ Mhz •چیپ یا تراشۀ ترکیب کنندۀ DDSبرای موجهای خوجی